Condities bedrijfswagenverhuur

Condities bedrijfswagenverhuur SIMA de VerhuurXpert

Op alle huurovereenkomsten zijn de verhuurvoorwaarden van de SIMA de VerhuurXpert van toepassing. Deze verhuurvoorwaarden staan op de website van de SIMA de VerhuurXpert onder het item “Voorwaarden”.

Huurperiode:

De minimale huurperiode is een halve dag (maximaal 4 uur) en een halve dag kan lopen van 8.30 tot 12.30 of van 13.00 tot 17.00 uur. Een hele is dag begint op moment van levering en eindigt 24 uur later.

Verzekering:

Het huurtarief is inclusief verzekering en een schadeverzekering inzittenden. Voor elke schade geldt een eigen risico van € 1000,00.

Aanvullende voorwaarden:

  • De huurder/bestuurder dient minimaal 21 jaar te zijn en reeds 2 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B
  • Onze voertuigen mogen uitsluitend binnen Nederland gebruikt worden
  • Schades aan te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn altijd voor eigen risico huurder
  • Alle tarieven zijn exclusief brandstofkosten. Het voertuig wordt met volle tank afgeleverd en dient weer met een volle tank ingeleverd te worden. Als dit niet gebeurt dan wordt het voertuig door ons alsnog afgetankt en worden deze kosten samen met een aftanktoeslag van € 25,00 van de borg afgehouden.
  • Dak- en bovenhoofdse schade (boven 1.9 meter of boven de ramen) is altijd voor rekening van de huurder/bestuurder

Brandstof:

Al onze bedrijfswagens zijn voertuigen die rijden op gewone Diesel.

Pech:

Onze voertuigen verkeren in een goede conditie, echter mocht u onverhoopt met pech komen te staan dan kunt u contact opnemen met de wegenwacht op het telefoonnummer 0900 9000 888, daarna het lidmaatschaps-nummer 500069778 en het kenteken van het voertuig doorgeven en dan wordt u binnen afzienbare tijd binnen heel Nederland geholpen. SIMA de VerhuurXpert is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van pech met de wagen voor de huurder tijdens de huurperiode. Kosten ontstaan met pech door een of meerdere banden zijn altijd voor de huurder/bestuurder.

Beschikkingen:

Beschikkingen (boetes en bekeuringen) inclusief behandelingskosten (€ 25,00) tijdens de huurperiode komen volledig voor rekening van de huurder/bestuurder.

Legitimatie:

Dubbele legitimatie is verplicht waaronder een geldig Nederlands rijbewijs EN een EU paspoort/ID kaart of een adreslegitimatie in de vorm van een bankafschrift of een afschrift van een telefoonabonnement met geldige adresgegevens en deze afschriften mogen niet ouder zijn 30 dagen. Verder moet een kopie van al deze documenten, en deze mogen natuurlijk ook gemaild worden, bij SIMA de VerhuurXpert voorhanden zijn voordat het voertuig verhuurd gaat worden.

Borg:

Voor aanvang van de huurperiode dient de borg in het bezit te zijn van SIMA de VerhuurXpert. De borg kan direct contant of per pin betaald worden of vooraf overgemaakt worden op de rekening van SIMA de VerhuurXpert NL80 INGB 0004 5773 68.

Overigen

  • Al onze tarieven, met uitzondering van de borg, zijn inclusief BTW, verzekeringen maar exclusief brandstofkosten.
  • Verder zijn de eerste 100 kilometer per huur dag vrij en daarna wordt er € 0.18 ( € 0,15 exclusief BTW) per kilometer extra in rekening gebracht.